Användarvillkor

Medlemskap hos Hundprat.se säljs av företaget Backryd Kommunikation som tillämpar nedan användarvillkor.

Användarvillkor

• Vi lagrar inte mer uppgifter än vad som krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder.

• Vi sparar inte betalkorten själva. De finns hos Stripe.

Senast uppdaterad: 1Juli 2023. Dessa villkor gäller för ditt köp av ett medlemskap

från Backryd Kommunikation nedan kallat Hundprat.se.

Hundprat.se

Hundprat.se erbjuder kurser inom hundträning samt tillgång till vår egen medlemsklubb. Företaget drivs och ägs av Jenny Backryd. Mot betalning av medlemsavgiften får du tillgång till låsta artiklar på hemsidan Hundprat.se samt utskick i form av fysiska eller digital produkter som tex varuprover från våra samarbetspartners, how-to-filmer eller artiklar.

Medlemskapet

Genom att bli medlem accepterar du medlemsvillkoren och vår hantering av personuppgifter. Du blir medlem genom att fylla i ett registreringsformuläret och

betala månadsavgiften.

Omyndig

Om du är 16 – 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares tillåtelse för att bli medlem. Om du är under 16 år gäller särskilda regler kring hanteringen av personuppgifter. Av det skälet är det inte tillåtet att bli medlem om du är under 16 år.

Avgift

Hundprat.se har rätt att från tid till annan ändra sin avgift för medlemskapet. Vad medlemskap vid tillfället kostar går alltid att hitta vid på hemsidan Hundprat.se. Avgiften betalas med kort och sker i direkt anslutning till köpet medlemskapet. Direkt efter genomfört köp har du tillgång till de låsta artiklarna och dina sidor på medlemssidan.

Ångerrätt

Du har rätt att skriftligen ångra ditt köp inom 14 dagar så länge inget utskick som medfört en kostnad för Hundprat.se genomförts. Maila i så fall till info@hundprat.se

Åtganden

Som medlem och kund får du inte..

• ..utan skriftlig tillåtelse från Hundprat.se ompublicera innehåll som finns på Hundprat.se´s hemsida hundprat.se och/eller utbildningssida som tillhandahålls av Thinkific. Vare sig i dess helhet eller i bearbetat skick.

• ..lämna ut användarnamn och lösenord för ditt medlemskap på Hundprat.se eller till köpta online-utbildningar.

• ..företa åtgärder som kan skada Hundprat.se på vilket sätt det än må vara.

• …på Hundprat.se´s hemsida och/eller utbildningssida som tillhandahålls av Thinkific marknadsföra egna eller till andra tillhörande produkter eller tjänster.

Dina personuppgifter och samtycke

Genom att bli medlem hos oss samtycker du till vår generella hantering av personuppgifter, men du kan när som helst höra av dig till oss om du har önskemål kring just dina personuppgifter. I så fall ser vi till att lösa det på bästa sätt. Maila då till info@hundprat.se

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål och val.

En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies är bra. Utan dem hade du fått logga in igen på varje sida. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår cookie policy.

Drift

Vid driftavbrott orsakade av Hundprat.se med mer än 72 timmar kompenseras varje medlemskap genom att motsvarande tid adderas till medlemskapet. Någon ekonomisk kompensation utgår inte. Hundprat.se kompenserar dock inte avbrott som går att hänföra till medlem.

Hundprat.se svarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, webbplatsen.

Ändringar

Innehållet i Hundprat.se´s medlemskap kan förändras eller tas bort utan särskilt meddelande.

Hundprat.se har rätt att ändra villkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Vi kommer att informera om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft.

Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta användningen efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Avtalstid

Medlemskapet hos Hundprat.se gäller tills vidare. Du kan själv avbryta medlemskapet när du vill.

Tillämplig lag och tvist

Tvist i anledning av dessa villkor skall i första hand söka lösas i sämja mellan Parterna. För det fall Parterna inte förmår att lösa en uppkommen tvist skall den i tillämpliga fall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden. I annat fall skall tvisten slutlig avgöras genom allmän domstol varvid Jönköpings tingsrätt skall vara första insats.

Kontaktinformation

Vill du ta kontakt med Hundprat.se kan du göra det via;

E-post: info@hundprat.se
Telefon vardagar, 09.00-12.00: 0709-95 99 68
Organisationsnummer: 7501022029

Datum

Senast uppdaterad: 1/7-2023