Annons:


På sista tiden har vi kunnat läsa rubriker om hur en råttsmitta börjat härja på Gotland och i södra delen av Sverige. Även om det är ovanligt att hunden blir allvarligt sjuk så kan det hända och rubrikerna har gjort hundägare oroliga.

Hundprat.se har tillsammans med Karin Lundgren, Leg. Djursjukskötare från Petgood, satt sig in i frågan om hur smittan sprids, vilka symptom hunden kan få vid infektion och hur man kan skydda sin fyrfotade vän.

Smittan som sprids av råttor till hundar är ingen ”ny” sjukdom utan har varit allmänt spridd i Europa länge. Nu har den förmodligen kommit till Sverige för att stanna pga. det varmare klimatet, därför är det viktigt att vaccinera hunden om man befinner sig i utsatta områden eller planerar att resa med sin hund.

Hur smittas hunden?

Bakterien heter Leptospiros och sprids via råttors urin till naturen och stillastående vatten. När hunden dricker vattnet får de i sig bakterien.

Även en smittad hund kan sprida smittan vidare till andra hundar eller människor via sin urin. Bor man i ett område där man vet att smittan finns ska man undvika att t ex låta hunden dricka ur stillastående vatten ute där andra hundar kan ha kissat.

Hund som dricker ur en vattenpöl
Låt inte hunden drick ur stillastående vatten om ni befinner i ett område där råttsmittan Leptospiros finns.

När är risken för smitta störst?

I områden där det är vanligt att Leptospiros förekommer ses ofta större sjukdomsutbrott under de varmare månaderna som sensommaren, hösten och efter en period med riklig nederbörd.

Vilka symtom får hunden?

De första symptomen kommer ca. en vecka efter att hunden blivit smittad. Vid lindriga infektioner utvecklas inga eller endast milda symptom.

 • Slöhet
 • Feber
 • Kräkningar
 • Hunden urinerar och dricker mer än vanligt
 • Ovilja att röra sig
 • Svaghet
 • Dålig aptit
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Hosta
 • Rinnande nos.

Sammanfattningsvis kan vi säga att allvarlig sjukdom är ovanligt men OM hunden skulle bli allvarligt sjuk kan det leda till livshotande tillstånd och kroniska, kvarstående skador på bland annat njure och lever.

Hur skyddar man sin hund?

Man kan vaccinera sin hund mot Leptospiros vilket många hundägare i södra Sverige väljer att göra. Vaccinet ingår INTE i det svenska vaccinationsprogrammet eftersom man värderar risken för sjukdomen som liten. Ta därför kontakt med din veterinär om du vill veta mer eller vaccinera din hund.

Första året vaccineras hunden  2 gånger med 4 veckors mellanrum och efter det vaccineras hunden en gång om året för att bibehålla skyddet.  

Vaccinet ger emellertid inte ett fullständigt skydd mot infektion och vaccinerade hundar kan, om de infekteras, sprida bakterien vidare.  Syftet med att vaccinera hunden är att ge den ett ökat skydd mot allvarliga sjukdomssymtom. Vaccinet har en relativt kortvarig effekt, så planera gärna in vaccinationen så att ett så höggradigt skydd som möjligt kan förväntas vid tidpunkten då hunden löper störst risk för att exponeras för smittan.

Finns det någon riskgrupp hos hundar?

Hundar som befinner sig i utsatta områden löper såklart störst risk att drabbas av infektionen och valpar och unghundar löper störst risk att drabbas av allvarlig infektion.  Vill du veta mer om smittan kan du läsa om den på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hund som nosar i naturen
Råttsmittan sprids via råttors urin till naturen och stillastående vatten.

Källa
Statens veterinärmedicinska anstalt
tv4.se
Aftonbladet.se
Veterinärgruppen

Nyhetsbrev

Missa inte

Annons:


Lämna ett svar